Steun de stichting met uw bijdrage op  rek.nr.  NL05 RABO 014 10 13 133   tnv Penn. Stichting Vrienden van Liemerije

 

Welkom bij de Vrienden van Liemerije

De versoberingen in de zorg worden breed uitgemeten in de kranten en op TV. Dat is u vast niet ontgaan. Daarom willen wij graag een steentje bijdragen. We zijn blij en tevreden over de verpleeghuiszorg die in de Liemers wordt gegeven. Ondanks alle bezuinigingen slagen directie, medewerkers en vrijwilligers er nog altijd in de cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Toch blijkt in de praktijk dat er binnen de zorginstelling vaak lang gekoesterde wensen leven, die het verblijf in een zorginstelling prettiger kunnen maken, maar waarvoor binnen het normale budget geen ruimte is. En juist dat maakt het verblijf in een zorginstelling prettig.

Als Vrienden  willen we proberen kleur te geven aan dat noodzakelijke verblijf in een verpleeghuis. Wij willen af en toe iets extra’s proberen te bieden, waardoor het verblijf in de instelling, het bezoek aan een bewoner of het werken in de instelling, wordt veraangenaamd.

En u begrijpt, daar is geld voor nodig.

Daar wil de stichting zich voor inzetten.

 

Paul Gockel

Voorzitter